Flera goda skäl för vårdgivare att hyra läkare via bemanningsföretag

Behovet av vård har ökat närmast explosionsartat här i Sverige och efterfrågan på kompetenta läkare är därför väldigt stort. Detta har bland annat att göra med demografiska förändringar men även en rad andra bakomliggande orsaker. Alldeles oavsett finns det flera goda skäl för er som vårdgivare att hyra läkare via ett bemanningsföretag. Här berättar vi mer om några av dessa fördelar!

3 goda skäl att hyra läkare via bemanningsföretag för er som vårdgivare

Det spelar ingen roll om du ansvarar för bemanningen på ett sjukhus eller hos någon annan typ av vårdgivare. Ni behöver ha en pool av kompetenta kandidater att kunna plocka personal från när ett behov av att bemanna upp uppstår. Det tar dock lång tid att rekrytera personal på traditionellt sätt och intresset från kompetenta kandidater är generellt sett ganska svalt. Därför måste ni som vårdgivare överväga era alternativ.

Fördelarna med att hyra läkare via ett bemanningsföretag är att denna lösning:

  • Är kostnadsbesparande för er som vårdgivare
    Att det skulle vara dyrt att bemanna upp med hjälp av bemanningsföretag är en vanlig missuppfattning. I själva verket är detta faktiskt en kostnadsbesparande åtgärd för er som vårdgivare. Därför väljer många sjukhus och andra uppdragsgivare inom vården att vända sig till bemanningsföretagen när behovet av att bemanna upp uppstår.
  • Hjälper er att förebygga utbrändhet hos den ordinarie personalen
    En annan fördel med denna lösning är att den kan hjälpa er att förebygga utbrändhet hos er ordinarie personalstyrka. Trycket på de yrkespersoner som jobbar inom vården är som bekant väldigt stort. Med tiden tar den höga arbetsbelastningen och stressen ut sin rätt – många vårdarbetare drabbas förr eller senare av utbrändhet. Genom att bemanna upp med bemanningsläkare kan ni dock arbeta förebyggande med att hålla nere utbrändheten på er arbetsplats.
  • Ta in bemanningsläkare för att klämma och känna på dessa före en eventuell rekrytering
    Ytterligare en anledning att använda sig av denna lösning är att ni får möjlighet att hyra läkare via bemanning som ni sedan kan överväga att anställa själva. Under tiden som ni hyr dessa personer av bemanningsföretaget har ni möjlighet att utvärdera dem och se om de passar bra in på just er arbetsplats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *