Kamerabevakning, inbrottslarm och övriga säkerhetstjänster

Vilka tjänster kan ett företag välja på för att skapa säkerhet för personer och egendom? Det finns allt från kamerabevakning med uttryckning till dimgeneratorer…

Kamerabevakning utomhus

Perimeterskydd kallas det skydd som sker utanför skalskyddet. Det kan uppnås genom exempelvis kamerabevakning utomhus. Kamerorna kan bevaka allt från parkeringar till öppna ytor på företagets mark.

Exempelvis kan rörelsesensorer aktivera kameran som direkt skickar larm till larmoperatörer vilka ser live vad som händer på platsen. Avbryt inbrott – innan de ens hunnit bli påbörjade.

Kamerabevakning inomhus

Med kamerabevakning inomhus skapas flera extra säkerhetsnivåer. För det första minskar risken för stölder och överfall. För det andra kan eventuella brott lättare utredas och personerna fällas. För det tredje aktiveras dessa kameror, så att larmoperatörerna ser videon, i det fall överfallslarm aktiveras.

Dimgenerator

En dimgenerator skapar en tjock dimma när larmet aktiveras. Den kan exempelvis sitta i rum där det finns extra värdefull information eller produkter. Med den tjocka dimman i rummet blir det näst intill omöjligt att orientera sig. Medan dimman skyddar kan polis och väktare hinna till platsen.

Överfallslarm

Överfallslarm är mycket vanligt inom sjukvården, anstalter och vissa behandlingshem. Men det är även vanligt i butiker och inom vissa branscher. De anställda kan känna sig trygg i att väktare snabbt är på plats vid exempelvis överfall. Överfallslarm kan även vara kopplat till kamerabevakning.

Brandlarm

Brandlarm kan vara en enkel dosa som tjuter när den aktiveras av rök och värme. Många företag väljer däremot de mer avancerade modellerna som ingår i ett företagslarm. Därmed får larmbolaget information om larmet aktiverats och väktare samt räddningstjänst kan kallas till platsen.

Driftslarm

Driftslarm är larm som är utformade för att minska risken för längre driftstopp. Det kan exempelvis vara ett företag som förvarar produkter som aldrig får bli varmare än en viss temperatur. Därmed kan driftlarmet varna om temperaturen börjar närma sig de kritiska nivåerna.

Vattenlarm

Vattenlarm varnar om det kommer fukt/vatten på enheten. De kan därmed placeras där risken för vattenläckage eller vattenskada är extra stor. För privatpersoner är det vanligast med vattenlarm i skåpet under handfatet.

Ytterligare larm

  • Inbrottslarm – Larmar när dörr eller fönster öppnas
  • Vibreringslarm – Larmar vid stora vibrationer på ett fönster
  • Lufttryckslarm – Larmar om lufttrycket i en fastighet faller, vilket sker när en dörr eller ett fönster öppnas.

Lämna ett svar