Hur påverkar störsändare ett villalarm?

Hur påverkar störsändare ett villalarm?

Kan tjuvar göra inbrott i villor som har villalarm? Ja, det händer förhållandevis ofta vilket kan bero på att de kan använda störsändare för att slå ut larmet. Samtidigt går det att skydda sig bara man är medveten om risken.

Även om du har villa och villalarm så kan inbrott ske utan att larmet ger det förväntade skyddet. Orsaken är att tjuvar delvis använder så kallade störsändare för att stoppa de signaler som villalarmet avger. Detta har man exempelvis märkt i Stockholm där väktare kommit på plats inom ett par minuter efter att larmet aktiverats men sett att tjuvarna varit på plats länge och även hunnit lämna området.

Det finns störsändare som kostar ca 20 000 kr och som därmed stör alla trådlösa signaler inom ca 100 meter. Därmed slås både mobiltelefoni, wifi och annan trådlös kommunikation ut. Men det räcker även med betydligt mindre modeller för att slå ut trafiken på mobilnätet. En liten sändare för 2500 kr kan köpas in och användas för att störa mobila kommunikationen inom 20 meter.

Slår ut signalen till larmbolaget

När ett hemlarm aktiveras sänds ett meddelande till larmbolaget att larmet aktiverats. Detta sker generellt via en basstation i villalarmet som har ett GSM-kort. Med andra ord kan dessa störsändare stoppa denna signal så länge som sändaren finns i området. Tjuvarna kan därmed aktivera störsändaren och stoppa villalarmet att kunna kommunicera med larmbolaget. När de sedan åker därifrån, och tar med sig sändaren, kommer villalarmet aktiveras och väktare skickas ut. Men då är det för sent.

Undvika enbart trådlös kommunikation

Störsändarna stör enbart ut trådlös kommunikation vilket innebär att man kan säkerställa sitt villalarm mot denna störning genom att ha kommunikation med tråd. Det man ska tänka på är att säkerställa kommunikationen mellan de olika enheterna samt mellan huvudenheten och larmbolaget. Exempelvis kan kommunikation gå via internet och om man kopplar in en nätverkskabel kan svagheten på Wi-fi åtgärdas.

Det finns även de villalarm som har kontrollfunktion mellan de olika enheterna. De sänder regelbundet ett test och går dessa signaler inte fram kommer ett larm att gå för sabotagelarm. Det är även detta larm som har aktiverats hos en del av de som fått villainbrott och inte fått larmet aktiverat på korrekt sätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *